HOME

WEBSITE – cập nhập thông tin 2019

Tại St Joseph's Hall Church Collingwood

Chương Trình Hội Ngộ Giới Trẻ Mùa Chay 2019

Tại St Joseph's Hall Church Collingwood
Tại St Joseph's Hall Church Collingwood

Gây Qũy Hội Ngộ Giới Trẻ Mùa Chay 2019

Tại St Joseph's Hall Church Collingwood

Hội Ngộ Giới Trẻ Mùa Chay 2019

Tại St Joseph's Hall Church Collingwood
Tại St Joseph's Hall Church Collingwood

CHRISTMAS CAROL NIGHT 2018
ĐÊM CA NHẠC GIÁNG SINH “NGÔI LỜI GIÁNG THẾ II”

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TGP Melbourne 2018

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2018 Melbourne

Quang Cảnh LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM TGP Melbourne 2018

Quang Cảnh LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2018 Melbourne

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2018

Tại Nhà Thờ Chánh Toà St Patrick’s

Thắp Nến Cầu Nguyện cho Việt Nam tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm – Melbourne ngày 17-6-2018

Quang Cảnh Sinh Hoạt Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Quang Cảnh Sinh Hoạt Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Quang Cảnh Sinh Hoạt Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Dâng Hoa và Thánh Lễ Đại Trào – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Dâng Hoa và Lễ Đại Trào - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III 2018 Melbourne

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III – Tâm Tình cùng Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, số 225 Hutton Rd. Keysborough, Victoria.

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III – Trò Chuyện Cùng Linh Mục Giuse Vũ Hải Đăng

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, số 225 Hutton Rd. Keysborough, Victoria.

Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III tại Tổng Giáo Phận Melbourne

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, số 225 Hutton Rd. Keysborough, Victoria.

Quang cảnh chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, số 225 Hutton Rd. Keysborough, Victoria.

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG MELBOURNE III 2018 – PROMOTION

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, số 225 Hutton Rd. Keysborough, Victoria.

YouTube Advanced: please specify correct URL

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG MELBOURNE 2018

Tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện