LINH MỤC|TU SỸ

Linh Mục Và Tu Sỹ Việt Nam Tại Victoria 2016

TT LINH MỤC VÙNG CƯ NGỤ
1 Lm Phạm Văn Ái, SJ Parkville
2 Lm Nguyễn An Dallas
3 Lm Đỗ Tuấn Anh, CSsR St Albans South
4 Lm Nguyễn Hồng Ánh Epping
5 Lm Đinh Thanh Bình, SDB Sunbury
6 Lm Lê Trọng Bình New Port
7 Lm Lý Trọng Danh, CSsR St Albans South
8 Lm Trương Công Danh Scoresby
9 Lm Trần Đông Greensborough
10 Lm Trần Thanh Giang Glenroy
11 Lm Vũ Phước Hiến Flemington
12 Lm Peter Hoàng, OMI Airport
13 Lm Đinh Trung Hòa, SJ Parkville
14 Lm Lê Văn Hưởng Bundoora
15 Lm Hoàng Kim Huy, SDB Collingwood
16 Lm Nguyễn Viết Huy, SJ Richmond
17 Lm Nguyễn Đức Linh, SVD Box Hill
18 Lm Trần Công Linh Grovedale
19 Lm Phạm Lĩnh Melbourne Cathedral
20 Lm Trần Minh, SJ Mornington
21 Lm Trần Minh Northcote
22 Lm Lê Thành Nhân Avondale Heights
23 Lm Trần Phú Nhuận, OFM Box Hill
24 Lm Nguyễn Hữu Quảng, SDB Brunswick North
25 Lm Huỳnh San Rosebud
26 Lm Hồ Sáng Camberwell
27 Lm Lê Văn Sơn Footscray
28 Lm Trần Ngọc Tân Flemington
29 Lm Phạm Xuân Tạo Eltham
30 Lm Trần Văn Thanh Burwood
31 Lm Vũ Nhật Thăng Carlton
32 Lm Nguyễn Trọng Thiên, SVD Box Hill
33 Lm Võ Đức Thiện Oak Park
34 Lm Nguyễn Xuân Thinh Carlton
35 Lm Bùi Đức Tiến Reservoir
36 Lm Nguyễn Toàn Balwyn North
37 Lm Nguyễn Toàn, OP Camberwel East
38 Lm Nguyễn Hoàng Trung, SJ Hawthorn
39 Lm Nguyễn Công Trứ Altona North
40 Lm Đặng Nhật Trường, CSsR Keysborough
41 Lm Vũ Ngọc Tuyển, CSsR Keysborough
42 Lm Phạm Minh Ước, SJ Parkville
43 Lm Nguyễn Thế Vĩnh Doncaster
44 Lm Võ Thanh Xuân Balwyn
45 Lm Nguyễn Văn Xưa Dallas

TT NAM TU SỸ VÙNG CƯ NGỤ
1 Thầy Phùng Bá Đạt, SDB Brunswick North
2 Thầy Nguyễn Văn Hiệp Carlton
3 Thầy Nguyễn Xuân Hiếu, CSsR Kew
4 Thầy Phạm Thanh Hoài, OH Preston
5 Thầy Phạm Văn Long, CSsR Kew
6 Thầy Nguyễn Sơn, CSsR Kew
7 Thầy Trần Thọ Carlton
TT NỮ TU SỸ VÙNG CƯ NGỤ
1 Sr. Rose Cát-Phương, DC Fitzroy
2 Sr. Vũ Kim Dung, OLM Balwyn
3 Sr. Trần Thị Đào, FMA Springvale
4 Sr. Lê Thu Hà St Albans South
5 Sr. Trần Minh Hà Blackburn
6 Sr. Nguyễn Thị Hải, SPC Mentone
7 Sr. Lương Thị Hiếu, FMA Clayton
8 Sr. Nguyễn Hồng Hoa, OCDM Kew
9 Sr. Trần Thị Hồng Noble Park
10 Sr. Phạm Thị Huệ, OP East Melbourne
11 Sr. Nguyễn Thúy Huyền, FDNSC Bentleigh
12 Sr. Vũ Minh Huyền, FDNSC Bentleigh
13 Sr. Trịnh Thị Kim, OP East Melbourne
14 Sr. Trần Kim-Anh Noble Park
15 Sr. Nguyễn Linh, CSN Camberwell
16 Sr. Anna Đinh Loan, OCDM Kew
17 Sr. Therese Bùi Thu Loan, OCDM Kew
18 Sr. Phạm Thị Luật Braybrook
19 Sr. Nguyễn Thanh Nga Noble Park
20 Sr. Marguerite Nguyện, FMA Broadmeadow
21 Sr. Trần Thi Bích Nguyệt, SPC Mentone
22 Sr. Hoàng T Kim Nhung, MTGĐL Rosanna
23 Sr. Marie Dominic Tám, OP Flemington
24 Sr. Phạm Thiên Lan Preston
25 Sr. Nguyễn Thùy-Linh, FMA Broadmeadows
26 Sr. Nguyễn Vũ Mộng Thu, OP East Melbourne
27 Sr. Phạm Thị Thu Braybrook
28 Sr. Nguyễn Thi Thanh Thúy, OP East Melbourne
29 Sr. Nguyễn Minh Tiến, OLM Surrey Hills
30 Sr. Bùi Thị Tố-Anh, FMM Sunshine West
31 Sr. Bùi Thị Bạch Yến, MTGDL Rosanna
32 Sr. Hồ Phi Yến, CSN Camberwell
33 Sr. Thùy Trang Deepdene